docuproducties Tegen het Vergeten beschrijving
Een film over de kracht van herinneringen.

Herinneringen maken een mens tot wat die is, maar wat als je in worsteling bent met je herinneringen? Tegen het Vergeten volgt vier mensen in gevecht met hun herinneringen.
Een Irakese kunstenaar moest tien jaar lang in de loopgraven van de oorlog tegen Iran vechten. Om niet gek te worden tekende elke dag. Nu worstelt hij in Nederland met zijn ballingschap en schildert zijn herinneringen aan zijn geboortestad die hij zo graag aan zijn kinderen door wil geven.
Een sterke oude vrouw leeft opgesloten in haar ouderdom temidden van haar onvoorstelbare hoeveelheid herinneringen, maar heeft niemand om ze aan door te geven. Ook haar tastbare herinneringen moeten binnenkort weg.
In een verzorgingstehuis woont een man die zijn herinneringen steeds meer ziet verdwijnen maar er niets aan kan doen. Door middel van remeniscentietherapie construeert men de geschiedenis van zijn leven, en probeert men hem te helpen een stukje van zijn afbrokkelende identiteit terug te vinden.
Een aantal stadia verder in dit proces bevindt zich een vrouw die zichzelf niet meer in de spiegel herkent, maar al haar liefde en innerlijke rijkdom toevertrouwt aan een plastic pop.
Fotograaf Leo Divendal smeedt de verschillende verhalen aaneen tot een groter verhaal dat vertelt over het collectieve geheugen.

Tegen het vergeten is een poëtische film over de kracht, en de macht, van herinneringen.